• V: Het product dat ik heb gekocht staat niet in de lijst met "gekwalificeerde producten" vermeld. Komt het in aanmerking voor het programma?
    A: We kunnen alleen korting aanbieden op de gekwalificeerde producten in uw land.
  • V: Welk nieuwe gekwalificeerd Lenovo-product moet ik kopen, om deel te kunnen nemen aan de programma?
    A: Raadpleeg voor een lijst van alle in aanmerking komende gekwalificeerde producten de geldende algemene voorwaarden.
  • V: Kunt u het antwoord op uw vraag niet vinden?
Program-ID: