THINK SMARTER.
THINK LENOVO.
THINK CASHBACK.

Krijg 30% korting op de prijs van uw Lenovo-accessoire of Lenovo ThinkVision-monitor bij aankoop van Lenovo Think PC's.

THINK SMARTER.
THINK LENOVO.
THINK CASHBACK.

Krijg 30% korting op de prijs van uw Lenovo-accessoire of Lenovo ThinkVision-monitor bij aankoop van Lenovo Think PC's.

Algemene voorwaarden - Lenovo "Think smarter. Think Lenovo. Think Cashback. " actie

Met de Lenovo "Think smarter. Think Lenovo. Think Cashback." aktie, in aanmerking komende deelnemers ("Deelnemer") die zakelijke gebruikers zijn met een legale aanwezigheid en fysieke verblijfplaats in Nederland, om een korting te krijgen op voorwaarde dat aan de volgende voorwaarden wordt voldaan. Professionele gebruikers zijn kleine ondernemingen, ondernemingen waarvan de verkoop is vrijgesteld van BTW, publiekrechtelijke rechtspersonen zonder BTW-identificatienummer of waarvan de verkoop is vrijgesteld van BTW (met inbegrip van scholen, universiteiten, non-profitorganisaties en overheidsdiensten) of kleine ondernemingen, ondernemingen waarvan de verkoop is vrijgesteld van BTW, publiekrechtelijke rechtspersonen met BTW-identificatienummers en BTW-plichtige verkopen.
Een korting kan worden verkregen voor in aanmerking komende producten die tijdens de promotieperiode (17 juni 2022 tot 31 december 2022) zijn aangekocht. Meer informatie over de promotieperiode en de in aanmerking komende producten is te vinden op www.lenovo-promotions.com ("de Website").
In aanmerking komen ten minste twee Lenovo ThinkPad / ThinkBook / ThinkCentre en/of Lenovo Winbooks (Lenovo 100e Winbook (tweede generatie) (81M8002KEU), Lenovo 300e Winbook (tweede generatie) (81M9004BEU), Lenovo 14w (81MQ002JEU), die moeten worden aangeschaft met een in aanmerking komende Lenovo ThinkVision monitor
Lenovo ThinkVision M14 (gekwalificeerde modelnummer: 61DDUAT6xx)
Lenovo ThinkVision M14t (gekwalificeerde modelnummer: 62A3UAT1WL)
Lenovo ThinkVision P24h20 (gekwalificeerde modelnummer: 61F4GAT1xx/61F4GAR1xx)
Lenovo ThinkVision P27h-20 (gekwalificeerde modelnummer: 61AFGAT1xx/61AFGAR1xx)
Lenovo ThinkVision P32u (gekwalificeerde modelnummer: 61C1RAT2xx/ 61C1RAR2xx)
Lenovo ThinkVision T24m (gekwalificeerde modelnummer: 61B8RAT3xx/ 61B8RAR3xx)
Lenovo ThinkVision T24v-20 (gekwalificeerde modelnummer: 61FCMAT6xx)
Lenovo ThinkVision T27Hv-20 (gekwalificeerde modelnummer: 62A9GAT1xx)
of
hetzij met een in aanmerking komende Lenovo ThinkPad/ThinkBook/Winbooks-accessoire
Lenovo 3M 15.6W Privacy Filter from Lenovo (gekwalificeerde modelnummer: 0A61771)
Lenovo 45W Standard AC Adapter (gekwalificeerde modelnummer: 4X20M26256-4X20M26263)
Lenovo 45W USB-C AC Portable Adapter (Eu Plug) (gekwalificeerde modelnummer: 40AW0045EU)
Lenovo 65W USB-C AC Travel Adapter (gekwalificeerde modelnummer: 40AW0065WW)
Lenovo 700 Ultraportable Bluetooth Speaker (gekwalificeerde modelnummer: 4XD0T32974)
Lenovo Bluetooth In-ear Headphones (gekwalificeerde modelnummer: 4XD1B65028)
Lenovo Essential Wireless Keyboard and Mouse Combo (gekwalificeerde modelnummer: 4X30M39EU)
Lenovo Go Tech Accessories Organizer (gekwalificeerde modelnummer: 4X41E40077)
Lenovo Go USB-C Wireless Mouse (gekwalificeerde modelnummer: 4Y51C21216)
Lenovo Go Wired ANC Headset (MS Teams) (gekwalificeerde modelnummer: 4XD1C99223)
Lenovo Go Wired Speakerphone (USB-C & MS Teams) (gekwalificeerde modelnummer: 4XD1C82055)
Lenovo Go Wireless Multi-Device Mouse (gekwalificeerde modelnummer: 4Y51C21217)
Lenovo Go Wireless Vertical Mouse (gekwalificeerde modelnummer: 4Y51C33792)
Lenovo Performance FHD Webcam (gekwalificeerde modelnummer: 4XC1D66055)
Lenovo Powered USB-C Travel Hub-WW (gekwalificeerde modelnummer: 4X90S92381)
Lenovo Pro Wired Stereo VOIP Headset (gekwalificeerde modelnummer: 4XD0S92991)
Lenovo Professional Wireless Keyboard and Mouse Combo (gekwalificeerde modelnummer: 4X30H56797 - *832)
Lenovo ThinkBook 13-14inch Sleeve (Grey) (gekwalificeerde modelnummer: 4X40X67058)
Lenovo Thinkbook 95W USB-C AC Adapter (gekwalificeerde modelnummer: 4X20V24694-4X20V24701)
Lenovo ThinkBook Bluetooth Silent Mouse (gekwalificeerde modelnummer: 4Y50X88824)
Lenovo ThinkPad 13/14-inch Essential Topload (Eco) (gekwalificeerde modelnummer: 4X41D97727)
Lenovo ThinkPad 16" Essential Backpack (Eco) (gekwalificeerde modelnummer: 4X41C12468)
Lenovo ThinkPad 16" Essential Topload (Eco) (gekwalificeerde modelnummer: 4X41C12469)
Lenovo ThinkPad Bluetooth Silent Mouse (gekwalificeerde modelnummer: 4Y50X88822)
Lenovo ThinkPad Essential Plus 15.6" Backpack (gekwalificeerde modelnummer: 4X41A30364)
Lenovo ThinkPad Essential Plus 15.6" Topload (gekwalificeerde modelnummer: 4X41A30365)
Lenovo ThinkPad Professional 15.6” Backpack (gekwalificeerde modelnummer: 4X40Q26383)
Lenovo ThinkPad Slim 65W AC Adapter (USB Type-C) (gekwalificeerde modelnummer: 4X20V24678-4X20V24685)
Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Yoga Leather Sleeve (gekwalificeerde modelnummer: 4X40U97972)
Lenovo Ultraslim keyboard and mouse combo (gekwalificeerde modelnummer: 4X30T25785 - 807*)
Lenovo USB-C 7-in-1 Hub (gekwalificeerde modelnummer: 4X90V55523)
Lenovo USB-C Mini Dock (gekwalificeerde modelnummer: 40AU0065xx)
Lenovo Wireless VoIP Speakerphone (gekwalificeerde modelnummer: 4XD1B84406)
Lenovo X1 Noise Cancelling Headset (gekwalificeerde modelnummer: 4XD0U47635)
van een erkende Lenovo reseller en/of op lenovo.com in het deelnemende land voor een netto aankoopprijs van minstens 50 €.
Om zijn aankoop te bewijzen, moet de deelnemer in het bezit zijn van een geldige factuur of kwitantie van de wederverkoper of van lenovo.com.
Wederverkopers en distributeurs komen niet in aanmerking voor dit aanbod, noch namens hun klanten of tussenpersonen. De wederverkopers en distributeurs van Lenovo-producten kunnen niet deelnemen aan dit aanbod.
Het aanbod is enkel beschikbaar voor professionele gebruikers. Elke deelnemer kan een terugbetaling vragen van maximaal 300 € (driehonderd euro) gedurende de hele duur van de aktie.
Het bedrag van de toepasselijke korting wordt berekend op basis van 30% van de nettoprijs die voor accessoires en monitoren wordt betaald.
Om aan de actie deel te nemen, moet de deelnemer de producten tijdens de actieperiode kopen, de aankoop registreren en het inschrijvingsformulier invullen op de promotiewebsite www.lenovo-promotions.com/nl/ThinkPad voor middernacht (CET) op 31 oktober 2022. Aanvragen die ongeldig, onvolledig of niet binnen de hierboven vermelde termijnen zijn ingediend, worden afgewezen.
Op de factuur of kassabon moeten de in aanmerking komende producten en de aankoopdatum vermeld zijn.
Deelnemers mogen niet de originele factuur of kassabon versturen omdat ze niet worden geretourneerd. Een verzendingsbewijs of bestellingsoverzicht is is geen geldig aankoopbewijs.
Het registratieformulier moet volgens de instructies op de website worden ingevuld. De deelnemer ontvangt van Lenovo per email een bevestiging dat zijn aanvraag is ontvangen ("bevestigings-mail") ter bevestiging van de ontvangst van het verzoek, met vermelding of het verzoek om korting al dan niet is gevalideerd.
Deelnemers die onvolledige aanvragen indienen, worden per email op de hoogte gebracht en moeten binnen zeven (7) dagen de vereiste informatie verstrekken. Indien de deelnemer daarna nog steeds niet aan de voorwaarden voldoet en de gevraagde gegevens niet verstrekt, wordt de aanvraag van de deelnemer afgewezen.
Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer om binnen zeven (7) dagen na verzending van het verzoek contact op te nemen met onze agenten via onderstaand e-mailadres, indien deze geen ontvangstbevestiging ontvangt.
De betaling moet binnen zesenvijftig (56) kalenderdagen na ontvangst van de bevestigingsmail door TechProtect GmbH, Max-Eyth-Straße 35, 71088 Holzgerlingen, Duitsland, gevestigd te Holzgerlingen, arrondissementsrechtbank Stuttgart HRB 245394 namens Lenovo worden verricht. Er mogen geen betalingen worden verricht aan verbonden ondernemingen of ondernemingen. Betalingen aan particulieren zijn niet mogelijk. Lenovo noch TechProtect GmbH is verantwoordelijk voor bank- of andere kosten die de geautoriseerde klant maakt in verband met betalingen. Betalingen kunnen alleen worden gedaan in €.
Indien aan deze voorwaarden is voldaan, zal Lenovo zich inspannen om het overeenkomstige bedrag binnen zesenvijftig (56) dagen na verzending van de bevestigingsmail aan de deelnemer per bankoverschrijving terug te betalen. Lenovo is niet verantwoordelijk voor aanvragen die buiten deze periode worden verwerkt.
Alle instructies maken deel uit van de algemene voorwaarden. Door het invullen van het registratieformulier bevestigen de deelnemers het aanvaarden van deze algemene voorwaarden.
Korting wordt niet verleend aan deelnemers die: a) tijdens de actieperiode geen in aanmerking komend product hebben gekocht en/of b) het onlineaanvraagformulier niet hebben ingevuld en/of c) niet alle vereiste documenten voor deelname hebben ingediend; en/of d) hun aanvraag niet hebben ingediend tijdens de promotieperiode (17 juni 2022 tot 31 december 2022), maar niet later dan om middernacht (CET) op 31 januari 2023; en/of e) het contract voor de aankoop van het in aanmerking komende product hebben herroepen; en/of f) op geen enkele wijze aan deze voorwaarden hebben voldaan.
Heeft u vragen over de status van uw aanvraag, stuur dan een e-mail naar register@lenovo-promotions.com.
Alle belastingen zijn inbegrepen in de korting. In het geval van een belastbare winst zijn de belastingschuld en de fiscale verplichting de verantwoordelijkheid van de begunstigde.
Voor professionele klanten: het bedrag van de korting is inclusief belasting over de toegevoegde waarde (BTW). U bent dus verplicht om de voorbelasting op uw eerste aankoop af te trekken met het bedrag aan BTW dat in het kortingsbedrag is inbegrepen.
In geval van een defect in een product of vervanging van een product tijdens de kortingsperiode, en tenzij het bedrag reeds is betaald, vervalt de oorspronkelijke aanvraag en moet de deelnemer een nieuwe aanvraag indienen die overeenkomt met zijn vervangingsaankoop. Indien het product na aanvaarding en betaling van het verzoek wordt geretourneerd, kan Lenovo, naar eigen goeddunken, het bedrag van eventuele toekomstige terugbetalingen in verband met deze bestelling aftrekken.
Deelname aan deze promotie is niet geldig voor Lenovo werknemers, agenten, distributeurs, wederverkopers, detailhandelaren, medewerkers van detailhandelaren, kleinhandelaren of iemand anders die met de promotie te maken heeft.
Aanvragen voor gekwalificeerde producten die ter wederverkoop of verhuur aan derden zijn aangekocht, voor aankopen die met een speciale aanbieding van Lenovo zijn gekocht, en voor aankopen van refurbished of gereviseerde Lenovo-computers, komen niet voor deze promotie in aanmerking.
Deze actie kan worden gecombineerd met aanbiedingen van Lenovo.
Lenovo behoudt zich het recht voor om klanten uit te sluiten van deelname aan deze aanbieding indien andere Lenovo promoties of speciale prijsafspraken zijn aangeboden.
Lenovo behoudt zich het recht voor om op elk moment aanvullende informatie over relevante transacties op te vragen en verzoeken die niet voldoen aan de criteria om in aanmerking te komen, af te wijzen.
Lenovo behoudt zich het recht voor om onvolledige, gewijzigde of onleesbare aanvragen te diskwalificeren. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor verloren, te late, beschadigde, naar een verkeerd adres gestuurde, vertraagde of onvoldoende gefrankeerde inzendingen. Het bewijs van verzending kan niet als bewijs worden aanvaard.
Lenovo is niet verantwoordelijk voor enige technische-, hardware-, software-, server-, website- of andere storingen of schaden van welke aard dan ook die de deelnemer eraan hinderen om deel te nemen aan de actie.
Lenovo behoudt zich het recht voor alle aanvragen te verifiëren, om na te gaan of aan de algemene voorwaarden van de promotie is voldaan en om aanvullende informatie op te vragen over alle aanvragen en bewijsstukken.
Alle voor deze promotie ingediende documenten worden eigendom van Lenovo en worden niet geretourneerd. Indiening van vals, onjuist, misleidend of frauduleus materiaal kan leiden tot diskwalificatie van deze actie en toekomstige promoties van Lenovo en kan leiden tot gerechtelijke stappen.
Lenovo behoudt zich het recht voor om informatie die nodig is om te voldoen aan toepasselijke wetten, voorschriften, juridische procedures of verzoeken van de overheid te controleren, te herzien, op te slaan en/of openbaar te maken.
Door deel te nemen aan de actie wordt de deelnemer geacht kennis te hebben genomen van het privacybeleid van Lenovo dat beschikbaar is op www.lenovo.com.
Lenovo zal de gegevens van de deelnemer niet delen met andere organisaties zonder hun toestemming, met uitzondering van TechProtect GmbH Max-Eyth-Straße 35, 71088 Holzgerlingen Sitz der Gesellschaft: Holzgerlingen, Duitsland, die dit aanbod namens Lenovo ontwikkelt.
Het bedrag van de korting is niet overdraagbaar.
Lenovo kan dit aanbod nietig verklaren wanneer het wordt opgelegd, gereglementeerd, verboden of beperkt door de toepasselijke wetgeving.
Lenovo's beslissingen met betrekking tot alle aspecten van het aanbod zijn definitief en bindend.
Lenovo behoudt zich het recht voor om deze actie te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of aan te vullen.
Lenovo zal de algemene voorwaarden van deze actie gratis versturen aan iedereen die daarom verzoekt.
Op deze overeenkomst is het recht van toepassing van het land waar de deelnemer aan de promotie deelneemt.
Lenovo Promotor: Lenovo (Deutschland) GmbH, Meitnerstr. 9, 70563 Stuttgart, Duitsland